Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà Sao giai đoạn sinh trưởng ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: PHẠM TẤN NHÃ
CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ – 2014Nội dung

Chương 1. Tổng quan tài liệu
1.1. Giới thiệu chung về gà Sao
1.1.1. Phân loại của gà Sao
1.1.2. Đặc điểm ngoại hình
1.1.3. Tập tính của gà Sao
1.1.4. Khả năng thích nghi của gà Sao
1.2. Tình hình nghiên cứu và chăn nuôi gà Sao
1.3. Các nguyên liệu thức ăn chủ yếu được sử dụng trong chăn nuôi gà Sao

Chương 2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của giống gà đến kết quả xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ (MEN) trong thức ăn
2.2. Thí nghiệm 2. Xác định giá trị năng lượng trao đổi và ỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn phổ biến ở Đồng bằng Sông Cửa Long cho gà Sao giai đoạn sinh trưởng.
2.3. Thí nghiệm 3. Ảnh hưởng của việc thay thế bột cá nhạt bằng bột phụ phẩm cá tra đến sinh trưởng của gà Sao giai đoạn 5 – 13 tuần tuổi
2.4. Thí nghiệm 4. Ảnh hưởng của bã bia trong khẩu phần đến tăng trọng và hiệu quả kinh tế của gà Sao nuôi thịt
2.5. Thí nghiệm 5. Ảnh hưởng của việc cung cấp cám với môn nước ủa chua và bột phụ phẩm cá tra đến tăng khối lượng của gà Sao nuôi thịt giai đoạn 6 – 13 tuần tuổi

Chương 3. Kết quả và thảo luận
3.1. Ảnh hưởng của giống gà đến kết qả xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ (MEN) trong thức ăn
3.2. Giá trị năng lượng trao đổi và tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn phổ biến ở Đồng bằng Sông Cửu Long cho gf Sao giai đoạn sinh trưởng
3.3. Ảnh hưởng của việc thay thế bột cá nhạt bằng phụ phẩm cá tra đến sinh trưởng gà Sao giai đoạn 5 – 13 tuần tuổi
3.4. Ảnh hưởng của bã bia trong khẩu phần đến tăng trọng và hiệu quả kinh tế của gà Sao nuôi thịt
3.5. Ảnh hưởng của sự cung cấp cám với môn nước ủa chua và phụ phẩm cá tra đến sự tăng trọng của gà Sao nuôi thịt giai đoạn 6-13 tuần tuổi

Chương 4. Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi