Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận văn: Tìm phương pháp bắt ong mật ( Apis cerana ) và nuôi ong bằng các vật liệu thùng muốt và chậu kiểng bằng đất nung, ở quy mô hộ gia đình ở Châu Thành – Đồng Tháp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Chương 1. Lược thảo tài liệu
1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp)
2. Giới thiệu chung về ong mật (Apis cerana)
3. Ong mật trong hệ thống phân loại
4. Cấu tạo ong mật
5. Tổ chức xã hội đàn ong
– Các thành viên của đàn ong
– Sự điều hòa hoạt động của đàn ong
6. Cấu trúc tổ ong
7. Phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) về nuôi
8. Kỹ thuật nuôi ong mật
– Nuôi ong mật theo kỹ thuật cổ truyền
– Nuôi ong mật theo phương pháp hiện đại
– Chọn chỗ đặt ong trong vườn nhà
9. Ong bốc bay và biện pháp phòng tránh
– Tác hại do ong bốc bay
– Nguyên nhân ong bốc bay
– Nhận biết ong bốc bay
– Xử lý ong bốc bay
10. Các bệnh ở ong và phương pháp phòng trị
– Bệnh thối ấu trùng
– Bệnh thối ấu trùng châu Âu
– Bệnh ong ỉa chảy
– Bệnh sâu phá tổ
– Một số bệnh, sâu hại và thiên địch khác
11. Thu mật ong
– Chuẩn bị dụng cụ thu mật ong
– Lúc nào thì quay được mật
– Thao tác khi quay mật
– Năng suất mật của đàn ong
12. Cách sơ cứu khi bị ong chích

Chương 2. Phương tiện và phương pháp nghiên cứu

Chương 3. Kết quả và thảo luận
1. Phương pháp làm ong bốc bay
2. Phương pháp bắt ong khi dùng nhan ở các nồng độ khói (số cây nhan) khác nhau
3. Ảnh hưởng của loại cột điện đến thời gian bắt ong
4. Phương pháp nuôi ong
– Nuôi ong bằng thùng muốt và chậu đất nung
– Ảnh hưởng của nồng độ khói nhan đến năng suất mật
– Ảnh hưởng của thời gian bắt ong đến năng suất mật
6. Ảnh hưởng của nồng độ khói nhan đến khối lượng mật/ trọng lượng ong bắt được
7. Ảnh hưởng của thời gian bắt ong đến khối lượng mật/ trọng lượng ong bắt được
8. Cách bắt ong trong tụ điện và nuôi ong bằng các vật liệu địa phương
9. Các vấn đề thường gặp trong bắt ong
– Hiện tượng ong bốc bay
– Hiện tượng bắt tổ ong nhiều chúa