Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Nghề nuôi bò thịt – Chương trình 100 nghề cho nông dân

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Đỗ Kim Tuyên, Hoàng Kim Giao, Hoàng Thị Thiên Hương
Chương trình 100 nghề cho nông dân
Chủ nhiệm chương trình: Nguyễn Lân Hùng
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2009Nội dung:

Chương 1. Đặc điểm sinh học của bò thịt
1. Đặc điểm sinh học của bò nuôi lấy thịt
– Quy luật sinh trưởng theo giai đoạn của bò
– Quy luật sinh trưởng không đồng đều của bò
– Quy luật sinh trưởng bù
2. Đặc điểm sinh lý sinh sản của bò
– Đặc điểm sinh sản của bò cái
– Đặc điểm sinh sản của bò đực
3. Đặc điểm tiêu hóa thức ăn

Chương 2. Giống và công tác giống bò thịt
1. Các giống bò thịt phổ biến
– Một số giống bò chuyên thịt ôn đới
– Một số giống bò chuyên thịt nhiệt đới
– Một số giống bò kiêm dụng hiện có ở Việt Nam
2. Công tác giống bò thịt
– Chọn lọc bò cái sinh sản
– Quản lý phối giống
– Phát hiện động dục và thời điểm phối giống thích hợp

Chương 3. Thức ăn nuôi bò
1. Các loại thức ăn cho bò
2. Bảo quản, chế biến thức ăn thô
3. Phối trộn thức ăn tinh
4. Nguyên tắc chung trong chế độ ăn

Chương 4. Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt sinh sản
1. Kỹ thuật nuôi bê
– Kỹ thuật nuôi bê sơ sinh đến 7 ngày tuổi
– Kỹ thuật nuôi bê theo mẹ (sau sơ sinh đến cai sữa)
2. Kỹ thuật nuôi bê sau cai sữa
– Kỹ thuật chăn nuôi bê sau cai sữa (7-12 tháng tuổi)
– Kỹ thuật chăn nuôi bò hậu bị từ 13 – 24 tháng tuổi
3.Kỹ thuật nuôi bò đực giống
– Nuôi dưỡng, chăm sóc bò đực giống
– Sử dụng bò đực giống
– Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh và hoạt động sinh dục
4. Kỹ thuật nuôi bò cái giống
– Nuôi dưỡng, chăm sóc bò cái mang thai
– Nuôi dưỡng, chăm sóc bò trước và sau khi đẻ
– Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh sản của bò cái

Chương 5. Kỹ thuật vỗ béo bò thịt
1. Kỹ thuật nuôi bê trước vỗ béo
2. Kỹ thuật vỗ béo
3. Quản lý bò vỗ bép
4. Mùa vụ và thời gian vỗ béo
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả vỗ béo

Gửi phản hồi