Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Quy trình lấy mẫu áp dụng cho mô hình thí điểm chăn nuôi, giết mổ và bán buôn thịt gà

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP)
Ban Quản lý Dự án và Nhóm chuyên gia Việt Nam, tháng 6 năm 2010Nội dung:

1. Giới thiệu
2. Mục đích đối tượng, phạm vi áp dụng
3. Định nghĩa
4. Hướng dẫn lấy mẫu – Tổng hợp
4.1. Người lấy mẫu cần phải lưu ý
4.2. Đối với các mẫu lấy để kiểm tra vi sinh vật
5. Hướng dẫn lấy mẫu – chi tiết
5.1. Lấy mẫu nước
5.2. Lấy mẫu thức ăn
5.3. Lấy mẫu nước thải
5.4. Lấy mẫu bề mặt thiết bị dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thịt
5.5. Lấy mẫu thịt tại lò mổ và chợ
5.6. Lấy mẫu nước đá
6. Nhận diện mẫu
7. Đóng gói, vận chuyển, bảo quản mẫu
8. Kết quả phân tích mẫu

Phụ lục 1. Các văn bản pháp lý
Phụ lục 2. Báo cáo lấy mẫu
Phụ lục 3. Bảng tổng hợp kế hoạch lấy mẫu và chỉ tiêu phân tích

Gửi phản hồi