Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa – NXB Nông Nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả:TS. Phùng Quốc Quảng, TS. Nguyễn Xuân Trạch
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2003Nội dung:

Chương 1. Đặc trưng tiêu hóa thức ăn ở bò sữa
1.Dạ dày kép à vi sinh vật dạ cỏ
2. Tiêu hóa cơ học và nhai lại
3. Vai trò của vi sinh vật dạ cỏ

Chương 2. Đánh giá giá trị năng lượng và protein của thức ăn cho bò sữa
1. Đánh giá giá trị năng lượng của thức ăn
2. Đánh giá giá trị protein của thức ăn

Chương 3. Đặc điểm của các loại thức ăn nuôi bò sữa và nguyên tắc sử dụng
1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn
2. Các loại thức ăn thường dùng nuôi bò sữa

Chương 4. Nhu cầu dinh dưỡng và khẩu phần nuôi bò sữa
1. Nhu cầu dinh dưỡng của bò sữa
2. Xây dựng khẩu phần nuôi bò sữa

Chương 5. Sản xuất, dự trữ và chế biến một số loại thức ăn cho bò sữa
1. Kỹ thuật trồng một số cây thức ăn
2. Dự trữ thức ăn thô khô
3. Dự trữ và bảo quản dưới hình thức ủ chua
4. Kỹ thuật xử lý rơm lúa
5. Sản xuất thức ăn tinh hỗn hợp
6. Kỹ thuật làm bánh dinh dưỡng
7. Kỹ thuật chế biến hỗn hợp khoáng và làm tảng đá liếm

Chương 6. Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng
1. Chăm sóc và nuôi dưỡng bê bú sữa
2. Chăm sóc và nuôi dưỡng bê cái từ cai sữa đến động dục lần đầu
3. Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng bò sữa

Gửi phản hồi