Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Trồng cỏ nuôi bò sữa – PGS.TS. Nguyễn Thiện

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thiện
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2003Nội dung:

Chương 1. Một số đặc điểm tiêu hóa ở bò sữa
1. Dạ dày kép và khu hệ sinh vật ở dạ cỏ của bò sữa
2. Quá trình tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong dạ dày của bò sữa

Chương 2. Một số loài cỏ hòa thảo và họ đậu làm thức ăn cho bò sữa
A. Cỏ hòa thảo
1. Cỏ voi (Pennisetum purpureum)
2. Cỏ Pangola (Digitaria decumbens)
3. Cỏ Ghinê (Panicum maximum)
4. Cỏ lông Para (Brachiaria mutica)
5. Ngô (Zea mays)
6. Cỏ gà (Cynodon dactylon)
7. Cỏ Ruzi (Brachiaria ruziziensis)
B. Cây họ đậu
1. Cỏ Stylo (Stylosanthes)
2. Cây Kudzu nhiệt đới (Pueraria phaseoloides)
3. Đậu Glyxin (đậu tương dại) (Glycine Wightii)
4. Keo đậu (Bình linh, táo nhơn, me…) (Leucaeana leucocephala)
5. Cây đậu Flemingia macrophilla
6. Cây Gigantea (Trichantera Gigantea) hay còn gọi là cây chè khổng lô

Chương 3. Kỹ thuật gieo trồng, chế biến một số loài cây cỏ và phụ phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò sữa
A. Kỹ thuật gieo trồng một số loài cây cỏ
1. Cỏ voi
2. Cỏ Ghinê
3. Cỏ Pangola
4. Cây keo đậu
5. Cỏ Ruzi
6. Cây Gigantea
7. Cây Flemingia
B. Phương pháp dự trữ, chế biến cây cỏ và phụ phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò sữa
1. Dự trữ cây cỏ và rơm làm thức ăn cho bò sữa
2. Kỹ thuật kiềm hóa và urê hóa rơm làm thức ăn cho bò sữa
3. Phương pháp làm bánh dinh dưỡng cho bò

Gửi phản hồi