Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Trồng cỏ nuôi dê – PGS.TS. Nguyễn Thiện

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thiện
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2002Nội dung:

Phần 1. Một số loài cỏ hòa thảo và họ đậu làm thức ăn cho dê
A. Cỏ hòa thảo
1. Cỏ voi
2. Cỏ Pangola
3. Cỏ Ghinê
4. Cỏ lông Para
5. Ngô
6. Cỏ gà
7. Cỏ Ruzi
B. Cây họ đậu
1. Cỏ Stylo
2. Cây Kudzu nhiệt đới
3. Đậu Glyxin
4. Keo đậu
5. Cây đậu Flemingia macrophilla
6. Cây Gigantea

Phần 2. Kỹ thuật gieo trồng và chê biến một số cây cỏ và phụ phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho dê
A. Kỹ thuật gieo trồng một số loài cây cỏ
1. Kỹ thuật trồng cỏ voi
2. Kỹ thuật trồng cỏ Ghi nê
3. Kỹ thuật trồng cỏ Pangola
4. Kỹ thuật trồng cây keo đậu
5. Kỹ thuật trồng cỏ Ruzi
6. Kỹ thuật trồng cây Gigantea
7. Kỹ thuật trồng cây Flemingia
B. Phương pháp chế biến cỏ và một số phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho dê
1. Phơi khô
2. Sản xuất tảng liếm rỉ mật – urê

Gửi phản hồi