Ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi gia súc và bảo quản sản phẩm

Ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi gia súc và bảo quản sản phẩm

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: CHU THỊ THƠM – PHAN THỊ LÀI – NGUYỄN VĂN TÓ
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG, HÀ NỘI – 2006

Nội dung:

Phần I. Vi sinh vật trong chăn nuôi
I. Vi sinh vật trong thực vật và chế biến thức ăn gia súc
II. Vi sinh vật ở đường tiêu hóa của động vật và việc phòng bệnh
Phần II. Vi sinh vật trong các sản phẩm chăn nuôi
I. Vi sinh vật trong sữa và phương pháp bảo quản
II. Vi sinh vật trong thịt và cách bảo quản
III. Vi sinh vật của da và cách bảo quản
Phụ lục: Phương pháp kiểm tra vi khuẩn trong thịt

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi