Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng Công nghệ chế biến sữa – 2008

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

– Thành phần tổng quát và thành phần phân tử của sữa
– Đặc tính hóa lý của sữa và của các cấu phần
– Sự phân tách và chế biến các thành phần của sữa
– Đặc tính lý hóa của protein và enzyme
– Đặc tính lý hóa của lipids và hạt béo sữa
– Đặc tính lý hóa của các Carbohydrate
– Đặc tính lý hóa của vitamin và muối khoáng
– Chức năng sinh học của các thành phần sữa
– Xử lý nhiệt trên sữa và các thành phần của sữa: thanh trùng và tiệt trùng
– Xử lý hạt béo sữa: đồng hóa, ly tâm, làm trong
– Bốc hơi, lọc qua màng lọc và sấy: sản phẩm sữa cô đặc và sữa bột
– Vi sinh vật sữa: các sản phẩm sữa lên men
– Sự đông vón sữa: Các nguyên lý trong quá trình sản xuất phó mát
– Quá trình tinh thể hóa chất béo: bơ và margarine
– Đông lạnh: kem đá và các sản phẩm tráng miệng đông lạnh

Gửi phản hồi