Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng Kỹ thuật chung về thu hái, phơi sấy, chế biến sơ bộ và bảo quản dược liệu – Đoàn Hữu Văn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Đoàn Hữu VănNội dung:

Thu hái dược liệu
– Nguyên tắc thu hái dược liệu
– Các dạng thu hái
Phơi, sấy dược liệu. Phân biệt giữa phơi và sấy
Chế biến sơ bộ, quy trình chế biến sơ bộ
Bảo quản dược liệu
– Các yếu tố cần quan tâm trong bảo quản dược liệu

Gửi phản hồi