Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bảo quản chế biến nông sản sản phẩm sau thu hoạch – NXB Lao động xã hội

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trung Tâm Nghiên Cứu Xuất Bản Sách Và Tạp Chí – Viện CISDOMA
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI, Hà Nội – 2005Nội dung:

Phần 1. Thu hái, phân loại, vận chuyển chế biến chè
1. Thu hái nguyên liệu chè
2. Chế biến chè xanh
3. Chế biến chè xanh quy mô hộ gia đình

Phần 2. Công nghệ chế biến cà phê quy mô nhỏ
1. Chế biến và bảo quản hạt cà phê làm giống
2. Công nghệ chế biến cà phê
3. Chế biến cà phê chè theo phương pháp ướt ở quy mô liên hộ
4. Bảo quản cà phê
5. Máy xáy vỏ cà phê quả tươi dạng trống kiểu XVCF-0,3; XVCF-1 và XVCF-2

Phần 3. Thu hoạch, sở chế và bảo quản lạc, đậu, đỗ
1. Thành phần dinh dưỡng
2. Những hiện tượng thường gặp khi bảo quản lạc, đậu, đỗ
3. Chế độ và phương pháp bảo quản
4. Quá trình bảo quản lạc, đậu, đỗ
5. Những hiện tượng thường gặp khi bảo quản
6. Phương pháp làm tương

Phần 4. Thu hái, vận chuyển, bảo quản và chế biến một số loại quả

Gửi phản hồi