Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bảo quản nông sản sau thu hoạch

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tài liệu Giáo trình nông sản
Biên soạn: TS. Dương Thị Ngọc Diệp
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm – Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2017Nội dung:
Giới thiệu nông sản
Các hoạt động liên qan đến nông sản trước, cận và sau thu hoạch
Các công nghệ sau thu hoạch, bảo quản và chế biến
Thay đổi theo dạng sản phẩm, mục đích sử dụng cuối cùng của sản phẩm và mức độ công nghệ hiện hữu
Tầm quan trọng của công nghệ sau thu hoạch
Các kiến thức liên quan tới công nghệ sau thu hoạch
Tổn thất nông sản sau thu hoạch
Các nguyên nhân gây tổn thất nông sản
Đặc điểm sinh hóa của nông sản
Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của nông sản

Gửi phản hồi