Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bảo quản rau quả trong điều kiện thường

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

1. Giới thiệu chung về rau quả
– Đặc điểm chung của rau quả
– Vai trò của rau quả
– Một số biến đổi của rau quả trong bảo quản
2. Các phương pháp bảo quản rau quả ở điều kiện thường
2.1. Mục đích của bảo quản rau quả
2.2. Nguyên lý của bảo quản trong điều kiện thường
2.3. Phương pháp bảo quản trong điều kiện thường
– Bảo quản đổ rời, thông gió tự nhiên hay thông gió tính cực
– Bảo quản theo phương pháp truyền thống
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng
2.5. Ưu nhược điểm của phương pháp bảo quản ở điều kiện thường

Gửi phản hồi