Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bảo quản và chế biến sắn (Khoai mì) – ThS. Cao Văn Hùng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: ThS. Cao Văn Hùng
Viện Công Nghệ Sau Thu Hoạch
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh – 2001Nội dung:

Chương 1. Mở đầu
1. Sắn trên thế giới
2. Tình hình sản xuất và chế biến sắn ở Việt Nam

Chương 2. Cấu tạo, thành phần hóa sinh và giá trị dinh dưỡng của củ sắn
1. Cấu tạo củ sắn
2. Thành phần hóa học của sắn

Chương 3. Bảo quản sắn
1. Những quá trình sinh lý trong củ sắn khi bảo quản
2. Bện Thối sắn
3. Các nguyên nhân gây hư hỏng sắn
4. Những biện pháp thô sơ để giảm bớt hư hỏng
5. Phương pháp bảo quản sắn củ tươi
6. Bảo quản bột và tinh bột sắn

Chương 4. Chế biến sắn
1. Các sản phẩm từ sắn
2. Kỹ thuật sản xuất tinh bột sắn
3. Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm từ tinh bột sắn

Gửi phản hồi