Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Các quá trình biến đổi của nông sản sau thu hoạch

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tài liệu môn học Công nghệ sau thu hoạch nông sản
Biên soạn: TS. Dương Thị Ngọc Diệp
Khoa Công nghệ Thực phẩm – Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2016Nội dung:

1. Biến đổi sinh lý của nông sản sau thu hoạch
– Các giai đoạn phát triển của nông sản
– Tuổi thọ của nông sản
– Sự chín và lão hóa của nông sản
– Sự ngủ nghỉ của nông sản
– Sự nảy mầm của hạt, củ
– Sự thoát hơi nước của nông sản
– Hô hấp của nông sản
2. Biến đổi hóa sinh của nông sản sau thu hoạch

Gửi phản hồi