Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Công nghệ bảo quản và chế biến thịt cá

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: GS.TSKH. Ngô Trọng CẩnNội dung:

Chương 1: Nguyên liệu thịt, cá
1. Cấu trúc của mô cơ thịt, cá
2. Thành phần cấu tạo của mô cơ thịt, cá
3. Những biến đổi sau khi chết của thịt, cá
4. Vận chuyển và kiểm tra thịt, cá tươi
5. Sơ bộ bảo quản nguyên liệu

Chương 2. Bảo quản và chế biến lạnh thịt, cá
1. Nguyên lý làm lạnh
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp tới sự phát triển của vi sinh vật
3. Các phương pháp làm lạnh: ý nghĩa, cơ sở kỹ thuật, phương pháp làm lạnh và thiết bị
4. Biến đổi của nguyên liệu trong quá trình làm lạnh
5. Một số quy trình chế biến lạnh

Chương 3. Chế biến các sản phẩm truyển thống
1. Ướp muối thịt, cá
2. Chế biến nước mắm
3. Chế biến khô thịt, cá

Chương 4. Công nghệ đồ hộp TP
1. Xử lý nguyên liệu
2. Xử lý nhiệt nguyên liệu
3. Cho thực phẩm vào hộp, bài khí, ghép kín
4. Thanh trùng
5. Một số quy trình sản xuất đồ hộp gia súc, gia cầm và thủy sản

Gửi phản hồi