Dây chuyền giết mổ heo treo vừa và nhỏ

 

Trang 1 / 4SMALL AND MEDIUM – SCALE PIG SLAUGHTERING LINE
Tác giả: Nguyễn Hữu Nam
Khoa Công nghệ Thực phẩm, ĐH Nông Lâm TP.HCM


Nội dung:

– Đặt vấn đề
– Quy trình giết mổ heo trong dây chuyền
– Một số thiết bị chính trong dây chuyền giết mổ
– Kết luận và thảo luận

Comments

  • Lê Hữu Nghiệp

    17/04/2018 at 12:59 chiều

    Chung tôi giật mô không nhiêu 20-30con /đêm. Nêu chung tôi đâu tư dây chuyên cơ nhỏ đê han chê lao đông thu công rút ngắn thơi gian thi cân phải đâu tư bao nhiêu tiên

Gửi phản hồi