Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Dây chuyền giết mổ heo treo vừa và nhỏ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


SMALL AND MEDIUM – SCALE PIG SLAUGHTERING LINE
Tác giả: Nguyễn Hữu Nam
Khoa Công nghệ Thực phẩm, ĐH Nông Lâm TP.HCMNội dung:
– Đặt vấn đề
– Quy trình giết mổ heo trong dây chuyền
– Một số thiết bị chính trong dây chuyền giết mổ
– Kết luận và thảo luận

One Comment

  • Lê Hữu Nghiệp viết:

    Chung tôi giật mô không nhiêu 20-30con /đêm. Nêu chung tôi đâu tư dây chuyên cơ nhỏ đê han chê lao đông thu công rút ngắn thơi gian thi cân phải đâu tư bao nhiêu tiên

Gửi phản hồi