Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Đề tài: Tìm hiểu công nghệ sản xuất mứt dứa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, năm 2017
Báo cáo đồ án học phần Công Nghệ Chế Biến Thực Phẩm
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm – Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCMNội dung:

Chương 1: Mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu đề tài
1.3. Ý nghĩa đề tài

Chương 2. Tổng quan
2.1. Tổng quan về sản phẩm mứt dứa
– Giới thiệu về mứt
– Phân loại mứt
– Lịch sử hình thành và phát triển của mứt jam
– Giới thiệu về sản phẩm mứt dứa
– Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm mứt jam
2.2. Tổng quan về nguyên liệu
– Giới thiệu về nguyên liệu dứa
– Pectin
– Acid citric
– Acid benzoic
– ĐƯờng
– Nước

Chương 3. Quy trình sản xuất mứt dứa
3.1. Sơ đồ quy trình công nghệ
3.2. Thuyết minh quy trình

Chương 4. Tính cân bằng vật chất
4.1. Chọn thành phần nguyên liệu sản xuất
4.2. Công thức phối trộn
4.3. Ước tính tổn thất trong sản xuất
4.4. Tính cân bằng vật chất

Chương 5. Một số thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất
5.1. Sơ đồ dây chuyền sản xuất
5.2. Thiết bị sản xuất
– Phân loại, lựa chọn nguyên liệu
– Rửa
– Máy cắt gọt
– Thiết bị nghiền xé
– Thiết bị chà
– Thiết bị phối trộn
– Thiết bị cô đặc
– Thiết bị thanh trùng
– Hoàn thiện sản phẩm

Chương 6. Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm
6.1. Xác định lượng chất rắn hòa tan bằng phương pháp khúc xạ theo TCVN 7771:2007
6.2. Phương pháp xác định hàm lượng acid tổng số theo TCVN 4589-1988
6.3. Xác định hàm lượng đường tổng theo số TCVN 4594-1988

Chương 7. Một số sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất và biện pháp khắc phục
7.1. Hiện tượng lại đường trong quá trình nấu mứt
7.2. Hiện tượng sản phẩm bị vẩn đục

Gửi phản hồi