Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực – NXB Hà Nội

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. Trần Như Khuyên (Chủ biên), ThS. Hoàng Xuân Anh
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội
Nhà Xuất Bản Hà Nội – 2007Nội dung:

Chương 1. Nguyên liệu lương thực
1. Cấu tạo và thành phần hóa học của lương thực
2. Tính chất vật lý cơ bản của nguyên liệu lương thực

Chương 2. Các quá trình biến đổi gây hư hỏng lương thực
1. Các yếu tố môi trường
2. Các yếu tố sinh học

Chương 3. Các phương pháp bảo quản lương thực
1. Bảo quản lương thực ở trạng thái khô
2. Bảo quản lương thực bằng phương pháp thông gió
3. Phương pháp bảo quản ở trạng thái kín
4. Phương pháp bảo quản ở trạng thái lạnh
5. Phương pháp bảo quản bằng hóa chất
6. Phương pháp chiếu xạ
7. Kỹ thuật phòng và diệt sinh vật hại trong bảo quản

Chương 4. Kỹ thuật bảo quản một số lương thực
1. Kỹ thuật bảo quản hạt lương thực
2. Kỹ thuật bảo quản củ

Chương 5. Kỹ thuật sản xuất gạo
1. Nguyên liệu gốc
2. Quy trình sản xuất gạo
3. Các công đoạn chính trong quy trình sản xuất gạo

Chương 6. Kỹ thuật sản xuất tinh bột và tinh bột biến tính
1. Kỹ thuật sản xuất tinh bột
2. Quy trình sản xuất tinh bột biến tính

Chương 7. Kỹ thuật sản xuất bánh mì, mì sợi và bún khô
1. Kỹ thuật sản xuất bánh mì
2. Kỹ thuật sản xuất mì sợi và mì ăn liền
3. Kỹ thuật sản xuất bún khô

Gửi phản hồi