Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Công nghệ bảo quản và Chế biến sản phẩm chăn nuôi – PGS.TS. Trần Như Khuyên (chủ biên)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tài liệu dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp
Biên soạn: PGS.TS. Trần Như Khuyên (chủ biên), ThS. Nguyễn Thanh Hải
Nhà Xuất Bản Hà Nội, 2007Nội dung:

Phần 1. Công nghệ bảo quản và chế biến sữa
Chương 1. Sữa nguyên liệu
1. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của sữa
2. Một số tính chất đặc trưng của sữa
3. Một số yếu tố ảnh hưởng tới thành phần và chất lượng của sữa
4. Kiểm tra chất lượng sữa
5. Vắt sữa, vận chuyển và thu nhận sữa

Chương 2. Kỹ thuật sơ chế và bảo quản sữa
1. Những biến đổi của sữa trong quá trình bảo quản
2. Kỹ thuật sơ chế sữa

Chương 3. Kỹ thuật chế biến sữa
1. Kỹ thuật sản xuất sữa uống
2. Kỹ thuật sản xuất sữa cô đặc
3. Kỹ thuật sản xuất sữa bột
4. Kỹ thuật sản xuất sữa chua
5. Kỹ thuật sản xuất bơ sữa
6. Kỹ thuật sản xuất phomát

Phần 2. Công nghệ bảo quản và chế biến thịt, cá
Chương 4. Thịt, cá nguyên liệu
1. Thịt nguyên liệu
2. Cá nguyên liệu

Chương 5. Kỹ thuật bảo quản thịt, cá
1. Những biến đổi sinh hóa của thịt, cá
2. Các phương pháp bảo quản thịt, cá

Chương 6. Kỹ thuật chế biến thịt cá
1. Kỹ thuật sản xuất thịt, cá hun khói
2. Kỹ thuật sản xuất xúc xích thịt, cá
3. Kỹ thuật sản xuất đồ hộp thịt, cá
4. Kỹ thuật sản xuất patê thịt
5. Kỹ thuật sản xất nước mắm cá

Gửi phản hồi