Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất chao – Nghề chế biến sản phẩm từ đậu nành

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: Nghề chế biến sản phẩm từ đậu nành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhóm biên soạn: Trần Thị Thanh Mẫn (chủ biên), Trần Quốc Việt, Phùng Hữu Cần, Lê Thị Thảo Tiên, Hoàng Minh Thục Quyên.Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu sản phẩm chao
1. Giới thiệu về sản phẩm chao
2. Tiêu chuẩn của sản phẩm chao
3. Sơ đồ quy trình sản xuất chao

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng, dụng cụ, vật tư sản xuất chao
1. Yêu cầu về nhà xưởng sản xuất chao
2. Dụng cụ, vật tư sản xuất chao
3. Bố trí xưởng sản xuất chao
4. Vệ sinh dụng cụ, nhà xưởng sản xuất chao

Bài 3. Chuẩn bị nguyên liệu sản xuất chao
1. Chuẩn bị nguyên liệu đậu phụ làm chao
2. Nguyên liệu phụ trong sản xuất chao
3. Vệ sinh dụng cụ

Bài 4. Chuẩn bị mốc giống làm chao
1. Chọn mốc giống làm chao
2. Đặt mua mốc giống làm chao
3. Bảo quản mốc giống làm chao
4. Hoạt hóa mốc giống làm chao

Bài 5. Nuôi mốc
1. Nuôi mốc từ mốc giống
2. Nuôi mốc tự nhiên

Bài 6. Ướp muối
1. Chuẩn bị dụng cụ ướp muối
2. Chuẩn bị muối, dung dịch muối
3. Ướp muối
4. Vệ sinh dụng cụ

Bài 7. Đóng gói và làm chín chao
1. Đóng gói chao
2. Làm chín chao
3. Vệ sinh dụng cụ

Bài 8. Bảo quản chao
1. Chuẩn bị phòng bảo quản chao
2. Bảo quản chao
3. Một số hiện tượng làm giảm chất lượng chao
4. Vệ sinh phòng bảo quản chao

Bài 9. Kiểm tra chất lượng sản phẩm chao
1. Kiểm mẫu chao để kiểm tra chất lượng chao
2. Đánh giá cảm quan
3. Vệ sinh dụng cụ
4. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chao