Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất đậu phụ – Nghề Chế biến sản phẩm từ đậu nành

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: Nghề chế biến sản phẩm từ đậu nành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhóm biên soạn: Trần Thị Thanh Mẫn (chủ biên), Trần Quốc Việt, Phùng Hữu Cần, Lê Thị Thảo Tiên, Hoàng Minh Thục Quyên.Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu sản phẩm đậu phụ
1. Giới thiệu về sản phẩm đậu phụ
2. Tiêu chuẩn của sản phẩm
3. Sơ đôg quy trình sản xuất đậu phụ

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, vật tư sản xuất đậu phụ
1. Yêu cầu về nhà xưởng sản xuất đậu phụ
2. Thiết bị, dụng cụ, vật tư sản xuất đậu phụ
3. Bố trí xưởng sản xuất đậu phụ
4. Vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ

Bài 3. Chuẩn bị nguyên liệu sản xuất đậu phụ
1. Nguyên liệu đậu nàng
2. Nước trong sản xuất đậu
3. Vệ sinh dụng cụ

Bài 4. Loại vỏ đậu nành để sản xuất đâụ phụ
1. Chuẩn bị dụng cụ, nước ngâm và dung dịch NaHCO3
2. Ngâm đậu nành
3. Bóc tách vỏ đậu nành
4. Vệ sinh dụng cụ

Bài 5. Thu dịch sữa đậu nành để sản xuất đậu phụ
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và nước cho quá trình xay đậu và lọc bã đậu
2. Xay đậu nành
3. Lọc bã đậu
4. Kiểm tra dịch sữa đậu nành
5. Vệ sinh thiết bị, dụng cụ

Bài 6. Làm nước chua
1. Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu làm nước chua
2. Phối trộn các thành phần làm nước chua
3. Lên men nước chua
4. Nhân cấy nước chua
5. Bảo quản nước chua
6. Vệ sinh dụng cụ

Bài 7. Tạo kết tủa
1. Tạo kết tủa bằng nước chua
2. Tạo kết tủa bằng thạch cao

Bài 8. Định hình bánh đậu
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ định hình bánh đậu
2. Ép định hình bánh đậu
3. Cắt bánh đậu
4. Kiểm tra cảm quan đậu phụ sau khi cắt
5. Vệ sinh thiết bị, dụng cụ

Bài 9. Bao gói và bảo quản đậu phụ
1. Chuẩn bị dụng cụ và dung dịch bảo quản
2. Bao gói đậu phụ
3. Bảo quản đậu phụ
4. Xử lý hiện tượng chua ngậy trong sản xuất đậu phụ
5. Một số sự cố có thể xảy ra trong quá trình sản xuất
6. Vệ sinh dụng cụ

Bài 10. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đậu phụ
1. Lấy mẫu đậu phụ để kiểm tra chất lượng sản phẩm
2. Đánh giá cảm quan
3. Kiểm tra lý hóa
4. Vệ sinh dụng cụ

Bài 11. An toàn thực phẩm trong sản xuất đậu phụ
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất đậu phụ
3. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất đậu phụ
4. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất đậu phụ

Gửi phản hồi