Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất mứt quả – Nghề chế biến rau quả

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Chế biến rau quả
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhóm biên soạn: Trương Hồng Linh (chủ biên), Trần Thức, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Nguyễn Thị Thùy LinhTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Khái quát chung về sản phẩm
1. Giới thiệu về sản phẩm mứt quả
2. Tiêu chuẩn sản phẩm mứt quả
3. Quy trình sản xuất mứt quả

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng sản xuất mứt quả
1. Kiểm tra nhà xưởng sản xuất mứt quả
2. Bố trí các khu vực chế biến trong nhà xưởng
3. Kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước
4. Vệ sinh nhà xưởng

Bài 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, bao bì, đồ bảo hộ sản xuất mứt quả
1. Lựa chọn thiết bị, dụng cụ, trang phục bảo hộ
2. Bố trí, sắp xếp dụng cụ, thiết bị trong sản xuất mứt quả
3. Cách vệ sinh thiết bị, dụng cụ
4. Chuẩn bị bao bì sản xuất mứt quả

Bài 4. Chuẩn bị nguyên liệu phụ sản xuất mứt quả
1. Lựa chọn và bảo quản nguyên liệu phụ sản xuất mứt quả
2. Xử lý nguyên liệu phụ

Bài 5. Chuẩn bị nguyên liệu chính sản xuất mứt quả
1. Lựa chọn và bảo quản nguyên liệu chính sản xuất mứt quả
2. Xử lý nguyên liệu chính

Bài 6. Sản xuất mứt gừng

Bài 7. Sản xuất mứt bí đao

Bài 8. An toàn thực phẩm trong sản xuất mứt quả
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trog sản xuất mứt quả
3. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất mứt quả

Gửi phản hồi