Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất nem chua – Nghề chế biến sản phẩm từ thịt gia súc

Trang 1 / 110


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Tạ Thị Tố Quyên (chủ biên), Huỳnh Thị Kim Cúc, Lê Thị Thảo Tiên, Trương Hồng LinhTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung: 

Bài 1. Giới thiệu sản phẩm nem chua
1. Giới thiệu về sản phẩm nem chua
2. Tiêu chuẩn sản xuất nem chua
3. Quy trình và thực đơn sản xuất nem chua

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì sản xuất nem chua
1. Chuẩn bị nhà xưởng sản xuất nem chua
2. Thiết bị sản xuất nem chua
3. Dụng cụ sản xuất nem chua
4. Bao bì sản xuất nem chua

Bài 3. Chuẩn bị nguyên liệu phụ sản xuất nem chua

Bài 4. Chuẩn bị bì làm nem chua
1. Lựa chọn bì làm nem chua
2. Các bước công việc chuẩn bị bì

Bài 5. CHuẩn bị thịt làm nem chua
1. Lựa chọn thịt nạc làm nem chua
2. Các bước tiến hành chuẩn bị thịt nạc làm nem chua

Bài 6. Phối trộn, bao gói nem chua
1. Phối trộn nguyên liệu làm nem chua
2. Bao gói nem chua

Bài 7. Theo dõi lên men và kiểm tra chất lượng nem chua thành phẩm
1. Theo dõi lên men nem chua
2. Bảo quản lạnh nem chua
3. Kiểm tra chất lượng nem chua
4. Các hiện tượng hư hỏng của nem chua- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 8. An toàn thực phẩm trong sản xuất nem chua
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất nem chua
3. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nem chua
4. Biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nem chua

Bài đọc thêm:
1. Làm nem chua miền Trung
2. Làm nem chua miền Nam

Gửi phản hồi