Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất patê – Nghề chế biến sản phẩm từ thịt gia súc

Trang 1 / 101


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Tạ Thị Tố Quyên (chủ biên), Huỳnh Thị Kim Cúc, Lê Thị Thảo Tiên, Trương Hồng LinhTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung: 

Bài 1. Giới thiệu sản phẩm patê
1. Giới thiệu về sản phẩm patê
2. Tiêu chuẩn sản phẩm patê

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì sản xuất patê
1. Chuẩn bị nhà xưởng sản xuất patê
2. Thiết bị sản xuất patê
3. Dụng cụ sản xuất patê
4. Bao bì sản xuất patê

Bài 3. Chuẩn bị nguyên liệu phụ sản xuất patê

Bài 4. Chuẩn bị thịt, ganm bì làm patê
1. Chuẩn bị thịt làm patê
2. Chuẩn bị gan làm paê
3. Chuẩn bị bì làm patê

Bài 5. Xay, vào khuôn và làm chín patê
1. Xay nguyên liệu làm patê
2. Vào khuôn
3. Làm chín
4. Tháo khuôn patê
5. Làm nguội, bao gói patê

Bài 6. Bảo quản và kiểm tra chất lượng patê
1. Bảo quản patê
2. Kiểm tra chất lượng patê
3. Các hiện tượng hư hỏng của patê – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 7. An toàn thưc phẩm trong sản xuất patê
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất patê
3. Điề kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất patê
4. Biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất patê

Bài đọc thêm: Sản xuất patê hộp

Gửi phản hồi