Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun:  Sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp – Nghề chế biến rau quả

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Chế biến rau quả
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhóm biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Ngân (chủ biên), Trần Thức, Trương Hồng Linh, Nguyễn Thị Thùy LinhTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu chung về sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
1. Giới thiệu sản phẩm quả ngâm nước đường đóng hộp
2. Giới thiệu sản phẩm dứa ngâm nước đường đóng hộp
3. Giới thiệu sản phẩm vải ngâm nước đường đóng hộp
4. Giới thiệu một số sản phẩm quả ngâm nước đường đóng hộp
5. Quy trình sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
1. Kiểm tra nhà xưởng sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
2. Bố trí các kh vực chế biến trong nhà xưởng
3. Kiểm tra hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước
4. Vệ sinh nhà xưởng

Bài 3.Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, bao bì sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
1. Yêu cầu chung đối với thiết bị, dụng cụ sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
2. Các loại dụng cụ dùng trong sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
3. Vệ sinh thiết bị, dụng cụ
4. Bố trí thiết bị, dụng cụ trong xưởng sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
5. Chuẩn bị bao bì sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp

Bài 4. Chuẩn bị nguyên liệu phụ sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
1. Lựa chọn nguyên liệu phụ
2. Pha chế dung dịch Canxi Clorua
3. Pha chế nước rót để sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp

Bài 5. Chuẩn bị nguyên liệu chính sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
1. Lựa chọn nguyên liệu chính
2. Kiểm tra nguyên liệu quả
3. Cân nguyên liệu
4. Phân loại nguyên liệu
5. Bảo quản tạm thời nguyên liệu
6. Rửa nguyên liệu chính
7. Để ráo nguyên liệu

Bài 6. Sản xuất dứa ngâm nước đường đóng hộp

Bài 7. Sản xuất vải ngâm nước đường đóng hộp

Bài 8. An toàn thực phẩm trong sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp

Gửi phản hồi