Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm – Nghề chế biến rau quả

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Chế biến rau quả
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Biên soạn: Nguyễn Thị Thùy Linh (Chủ biên), Trần Thức – Nguyễn Thị Hồng Ngân – Trương Hồng LinhTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1: Khái quát chung về sản phẩm rau quả muối chua, dầm giấm
1. Giới thiệu về sản phẩm rau quả muối chua, dầm giấm
2. Tiêu chuẩn sản phẩm rau quả muối chua, dầm giấm
3. Sơ đồ quy trình sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm

Bài 2: Chuẩn bị nhà xưởng sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
1. Kiểm tra khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
2. Bố trí vị trí các khu vực sản xuất trong nhà xưởng muối chua, dầm giấm
3. Kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng xưởng sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
4. Vệ sinh nhà xưởng

Bài 3: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, bao bì sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
1. Lựa chọn thiết bị, dụng cụ sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
2. Bố trí các thiết bị, dụng cụ trong nhà xưởng sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
3. Kiểm tra và hướng dẫn vận hành các thiết bị sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
4. Vệ sinh thiết bị, dụng cụ sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
5. Chuẩn bị bao bì chứa sản phẩm rau quả muối chua, dầm giấm

Bài 4: Chuẩn bị nguyên liệu phụ sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
1. Lựa chọn nguyên liệu phụ
2. Tính lượng nguyên liệu phụ cần dùng
3. Rửa nguyên liệu phụ
4. Định hình các nguyên liệu phụ

Bài 5: Chuẩn bị nguyên liệu chính sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
1. Lựa chọn nguyên liệu chính
2. Cân nguyên liệu chính
3. Rửa nguyên liệu chính
4. Định hình các nguyên liệu chính
5. Làm héo cải bẹ

Bài 6: Sản xuất cải bẹ muối chua
1. Pha chế dung dịch muối
2. Xếp cải vào chum, vại
3. Rót dung dịch nước muối vào chum, vại
4. Gài nén
5. Theo dõi quá trình muối chua
6. Đóng gói dưa cải muối chua
7. Dán nhãn dưa cải muối chua
8. Bảo quản dưa cải muối chua
9. Kiểm tra chất lượng cải muối chua

Bài 7: Sản xuất dưa chuột bao tử dầm giấm
1. Chuẩn bị dung dịch giấm
2. Xếp dưa chuột bao tử vào lọ
3. Rót dung dịch giấm vào lọ
4. Ghép nắp
5. Kiểm tra độ kín của lọ
6. Thanh trùng dưa chuột bao tử dầm giấm
7. Dán nhãn cho sản phẩm dưa chuột bao tử dầm giấm
8. Bảo quản dưa chuột bao tử dầm giấm

Bài 8: An toàn thực phẩm trong sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy mất an toàn thực phẩm trong sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
3. Điều kiện bảo quản bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm
4. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất rau quả muối chua, dầm giấm

Gửi phản hồi