Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất rau quả sấy khô – Nghề chế biến rau quả

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Chế biến rau quả
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhóm biên soạn: Nguyễn Thị Thùy Linh (chủ biên), Trần Thức, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Trương Hồng LinhTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Khái quát chung về sản xuất rau sấy khô
1. Giới thiệu về sản phẩm rau quả sấy khô
– Sản phẩm hỗn hợp rau sấy khô
– Sản phẩm chuối sấy khô
2. Tiêu chuẩn sản phẩm rau quả sấy khô
– Tiêu chuẩn sản phẩm hỗn hợp rau quả sấy khô
– Tiêu chuẩn sản phẩm chuối sấy khô
3. Sơ dồ quy trình sản xuất rau quả sấy khô
– Sơ đồ quy trình sản xuất hỗn hợp rau sấy khô
– Sơ đồ quy trình sản xuất chuối sấy khô

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng sản xuất rau quả sấy khô
1. Kiểm tra địa điểm nhà xưởng sản xuất rau quả sấy khô
– Kiểm tra địa điểm đặt nhà xưởng
– Kiểm tra nguồn nước
– Kiểm tra nguồn điện
– Kiểm tra mức độ thuận tiện giao thông
– Kiểm tra hệ thống thu gom chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường
2. Bố trí vị trí các khu vực sản xuất trong nhà xưởng sấy khô
– Nguyên tắc bố trí các khu vực trong nhà xưởng
– Thực hiện bố trí các công việc chế biến trong nhà xưởng
3. Kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng xưởng sản xuất rau quả sấy khô
– Kiểm tra hệ thống cấp, thoát nước
– Kiểm tra hẹ thống chiếu sáng
4. Vệ sinh nhà xưởng
– Yêu cầu chung về vệ sinh nhà xưởng
– Chuẩn bị các dụng cụ vệ sinh nhà xưởng
– Chuẩn bị dung dịch hóa chất để vệ sinh nhà xưởng
– Thực hiện vệ sinh các khu vực trong nhà xưởng

Bài 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, bao bì sản xuất rau quả sấy khô
1. Lựa chọn thiết bị, dụng cụ sản xuất rau quả sấy khô
– Yêu cầu chung của thiết bị, dụng cụ
– Các loại thiết bị, dụng cụ
2. Kiểm tra và hướng dẫn thực hành các thiết bị trong sản xuất rau quả sấy khô
– Kiểm tra thiết bị
– Hướng dẫn vận hành các thiết bị dụng cụ trong nhà xưởng
3. Bố trí các thiết bị, dụng cụ trong nhà xưởng sản xuất rau quả sấy khô
4. Vệ sinh thiết bị, dụng cụ trong nhà xưởng sản xuất rau quả sấy khô
– Các hóa chất dùng để vệ sinh thiết bị, dụng cụ
– Thực hiện vệ sinh thiết bị, dụng cụ
5. Chuẩn bị bao bì đựng rau quả sấy khô
– Yêu cầu chung về bao bì
– Các loại bao bì
– Vệ sinh bao bì
– Bảo quản bao bì

Bài 4. Chuẩn bị nguyên liệu phụ sả xuất rau quả sấy khô
1. Lựa chọn nguyên liệu phụ
2. Tính lượng nguyên liệu phụ
3. Nghiền mịn phèn chua
4. Pha các dung dịch ngâm

Bài 5. Chuẩn bị nguyên liệu chính sản xuất rau quả sấy khô
1. Lựa chọn nguyên liệu chính
2. Cân nguyên liệu chính
3. Rửa nguyên liệu chính
4. Làm sạch vỏ nguyên liệu chính

Bài 6. Sản xuất hỗn hợp rau sấy khô
1. Cắt mỏng hỗn hợp rau
2. Ngâm hỗn hợp rau
3. Rửa lại, làm ráo hỗn hợp rau
4. Sấy hỗn hợp rau
5. Làm nguội hỗn hợp rau sấy khô
6. Đóng gói, dán nhãn hỗn hợp rau sấy khô
7. Bảo quản hỗn hợp rau sấy khô
8. Kiểm tra chất lượng hỗn hợp rau sấy khô
9. Xử lý một số dạng hư hỏng của hỗn hợp rau sấy khô

Bài 7. Sản xuất chuối sấy
1. Định hình chuối
2. Ngâm chuối trong dung dịch axit xitric
3. Làm ráo chuối
4. Sấy chuối
5. Làm nguội chuối sấy khô
6. Đóng gói, dán nhãn chuối sấy khô
7. Bảo quản chuối sấy khô
8. Kiểm tra chất lượng chuối sấy khô
9. Xử lý một số dạng hư hỏng của chối sấy khô khi sản xuất

Bài 8. An toàn thực phẩm trong sản xuất rau quả sấy
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất rau quả sấy
3. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sấy
4. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất rau quả sấy

Gửi phản hồi