Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất sữa đậu nành – Nghề chế biến sản phẩm từ đậu nành

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: Nghề chế biến sản phẩm từ đậu nành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhóm biên soạn: Trần Thị Thanh Mẫn (chủ biên), Trần Quốc Việt, Phùng Hữu Cần, Lê Thị Thảo Tiên, Hoàng Minh Thục Quyên.Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu về sản phẩm sữa đậu nành
1. Giới thiệu về sản phẩm sữa đậu nành
2. Tiêu chuẩn của sản phẩm sữa đậu nành
3. Sơ đồ quy trình sản xuất sữa đậu nành

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng. thiết bị, dụng cụ, vật tư sản xuất sữa đậu nành
1. Yêu cầu về nhà xưởng sản xuất sữa đậu nành
2. Thiết bị, dụng cụ, vật tửan xuất sữa đậu nành
3. Bố trí xưởng sản xuất sữa đậu nành
4. Vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ

Bài 3. Chuẩn bị nguyên liệu sản xuất sữa đậu nành
1. Nguyên liệu đậu nành
2. Nước trong sản xuất sữa đậu nành
3. Nguyên liệu phụ trong sản xuất sữa đậu nành
4. Vệ sinh dụng cụ

Bài 4. Loại vỏ đậu nành
1. Chuẩn bị dụng cụ, nước ngâm và dung dịch NaHCO3
2. Ngâm đậu nành
3. Bóc tách vỏ đậu nành
4. Vệ sinh dụng cụ

Bài 5. Thu dịch sữa đậu nành
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và nước cho quá trình xay đậu và lọc bã đậu
2. Xay đậu nành
3. Lọc bã đậu
4. Kiểm tra dịch sữa đậu nành
5. Vệ sinh thiết bị, dụng cụ

Bài 6. Nấu sữa đậu nành
1. Chuẩn bị dụng cụ, nước bổ sung và nguyên liệu phụ cho quá trình nấu sữa đậu nành
2. Chuẩn bị dịch sữa
3. Đun sôi dịch sữa
4. Kiểm tra cảm quan sữa đậu nành
5. Vệ sinh dụng cụ

Bài 7. Đóng gói và bảo quản sữa thành phẩm
1. Mục đích đóng gói sữa thành phẩm
2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đóng gói sữa thành phẩm
3. Chiết rót sữa và đóng chai
4. Thanh trùng sữa thành phẩm
5. Bảo quản sữa
6. Khả năng hư hỏng của sữa đậu nành
7. Vệ sinh thiết bị, dụng cụ

Bài 8. Kiểm tra chất lượng sữa thành phẩm
1. Lấy mẫu sữa để kiểm tra chất lượng sữa thành phẩm
2. Đánh giá cảm quan
3. Kiểm tra hóa lý
4. Vệ sinh dụng cụ

Bài 9. An toàn thực phẩm trong sản xuất sữa đậu nành
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất sữa đậu nành
3. Điều kiện bảo quản an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sữa đậu nành
4. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất sữa đậu nành

Gửi phản hồi