Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất tàu hũ ky – Nghề chế biến sản phẩm từ đậu nành

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: Nghề chế biến sản phẩm từ đậu nành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhóm biên soạn: Hoàng Minh Thục Quyên (chủ biên), Trần Quốc Việt, Phùng Hữu Cần, Lê Thị Thảo Tiên, Trần Thị Thanh MẫnTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu về sản phẩm tàu hũ ky
1. Giới thiệu về sản phẩm tàu hũ ky
2. Tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm tàu hũ ky
3. Các dạng hư hỏng thường gặp của sản phẩm tàu hũ ky
4. Sơ đồ quy trình sản xuất tàu hũ ky

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng, khu phơi, thiết bị, dụng cụ sản xuất tàu hũ ky
1. Yêu cầu về nhà xưởng sản xuất tàu hũ ky
2. Yêu cầu khu phơi tàu hũ ky
3. Thiết bị, dụng cụ dùng trong sản xuất tàu hũ ky
4. Cách bố trí thiết bị, dụng cụ trong nhà xưởng sản xuất tàu hũ ky

Bài 3. Chuẩn bị nguyên liệu sản xuất tàu hũ ky
1. Chuẩn bị đậu nành
2. Chuẩn bị các nguyên liệu phụ

Bài 4. Xử lý đậu nành
1. Phân loại, lựa chọn đậu nành
2. Vo, đãi đậu nành
3. Ngâm đậu nành
4. Loại vỏ đậu nành
5. Các hiện tượng hư hỏng khi ngâm đậu nành

Bài 5. Làm dịch sữa đậu
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và nguyên liệu cho quá trình xay, lọc dịch đậu
2. Xay đậu nành
3. Lọc dịch sữa đậu
4. Kiểm tra dịch sữa đậu

Bài 6. Nấu tạo váng tàu hũ
1. Chuẩn bị dụng cụ, nước cho quá trình nấu tạo váng tàu hũ
2. Chuẩn bị dịch sữa
3. Nấu tạo váng tàu hũ
4. Gợt, vớt váng tàu hũ
5. Kiểm tra đánh giá chất lượng váng tàu hũ

Bài 7. Làm khô, bao gói, bảo quản tàu hũ ky
1. Làm khô
2. Định hình tàu hũ ky
3. Bao gói tàu hũ ky thành phẩm
4. Bảo quản tàu hũ ky thành phẩm
5. Kiểm tra chất lượng tàu hũ ky thành phẩm

Bài 8. An toàn thực phẩm trong sản xuất tàu hũ ky
1. An toàn thực phẩm
2. Các mỗi nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất tàu hũ ky
3. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở sản xuất tàu hũ ky
4. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất tàu hũ ky

Gửi phản hồi