Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất thịt nguội – Nghề chế biến sản phẩm từ thịt gia súc

Trang 1 / 98


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Trương Hồng Linh (chủ biên), Huỳnh Thị Kim Cúc, Phùng Hữu Cần, Tạ Thị Tố Quyên, Lê Thị Thảo TiênTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung: 

Bài 1. Giới thiệu sản phẩm thịt nguội
1. Giới thiệu về sản phẩm thịt nguội
2. Tiêu chuẩn sản phẩm thịt nguội
3. Quy trình sản xuất thịt nguội

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, vật tư sản xuất thịt nguội
1. Nhà xưởng sản xuất thịt nguội
2. Thiết bị, dụng cụ sản xuất thịt nguội
3. Bao bì, vật tư sả xuất thịt nguội

Bài 3. Chuẩn bị nguyên liệu phụ sản xuất thịt nguội

Bài 4. Xử lý nguyên phụ liệu sản xuất thịt nguội
1. Lựa chọn thịt, da làm thịt nguội
2. Xử lý nguyên liệu, phụ liệu

Bài 5. Tạo hình sản phẩm
1. Tạo hình theo phương pháp cuốn
2. Tạo hình theo phương pháp nhồi khuôn

Bài 6. Hoàn thiện sản phẩm
1. Làm chín sản phẩm
2. Làm nguội sản phẩm
3. Bao gói sản phẩm

Bài 7. Bảo quản và kiểm tra chất lượng thịt nguội
1. Bảo quản thịt nguội
2. Kiểm tra chất lượng thịt nguội
3. Một số hiện tượng hư hỏng của thịt nguội

Bài 8. An toàn thực phẩm trong sản xuất thịt nguội
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy gây mất an toàn trong sản xuất thịt nguội
3. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thịt nguội
4. Biện pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất thịt nguội

Gửi phản hồi