Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất tương – Nghề chế biến sản phẩm từ đậu nành

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: Nghề chế biến sản phẩm từ đậu nành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhóm biên soạn: Hoàng Minh Thục Quyên (chủ biên), Trần Quốc Việt, Phùng Hữu Cần, Lê Thị Thảo Tiên, Trần Thị Thanh MẫnTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu sản phẩm tương
1. Giới thiệu về sản phẩm tương
2. Thành phần và giá trị dinh dưỡng của tương
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của tương
4. Các dạng tương bị hư hỏng thường gặp
5. Sơ đồ quy trình sản xuất tương

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng, sân phơi, thiết bị, dụng cụ sản xuất tương
1. Yêu cầu về nhà xưởng sản xuất
2. Yêu cầu sân phơi tương
3. Thiết bị, dụng cụ sản xuất tương
4. Cách bố trí thiết bị, dụng cụ trong nhà xưởng sản xuất tương

Bài 3. Chuẩn bị nguyên liệu sản xuất tương
1. Chuẩn bị đậu nành
2. Chuẩn bị mốc giống sản xuất
3. Chuẩn bị các nguyên liệu phụ

Bài 4. Làm mốc tương
1. Xử lý nguyên liệu làm mốc tương
2. Làm chín nguyên liệu
3. Trộn mốc tương
4. Nuôi, ủ mốc tương
5. Muối mốc tương
6. Bảo quản mốc tương
7. Các hiện tượng hư hỏng của mốc tương

Bài 5. Xử lý đậu ủ tương
1. Phân loại, lựa chọn
2. Vo, đãi đậu
3. Rang
4. Loại vỏ đậu nành
5. Xay (xiết, cà)
6. Ngâm nước đậu
7. Các hiện tượng hư hỏng của nước đậu ngâm

Bài 6. Ủ tương
1. Phối trộn mốc tương và nước ngâm đậu (ngả tương, ngạ tương)
2. Ủ, làm chín tương (làm ngấu tương)
3. Đảo trộn, đánh khuấy tương
4. Kiểm tra, theo dõi tương trong quá trình ủ, làm chín
5. Các hiện tượng hư hỏng của tương trong quá trình ủ, làm chín

Bài 7. Bao gói, bảo quản tương
1. Thu nhận tương thành phẩm
2. Đóng gói bao bì tương thành phẩm
3. Dán nhãn, đóng thùng
4. Bảo quản tương thành phẩm

Bài 8. An toàn thực phẩm trong sản xuất tương
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất tương
3. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất tương
4. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất tương