Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất tương ớt – Nghề chế biến rau quả

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề chế biến rau quả
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Khái quát chung về sản phẩm tương ớt
1. Giới thiệu về sản phẩm tương ớt
2. Tiêu chuẩn sản phẩm tương ớt
3. Quy trình sản xuất tương ớt

Bài 2. Chuẩn bị nhà xưởng sản xuất tương ớt
1. Kiểm tra nhà xưởng sản xuât tương ớt
2. Bố trí các khu vực chế biến trong nhà xưởng
3. Kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước
4. Vệ sinh nhà xưởng

Bài 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, bao bì, đồ bảo hộ sản xuất tương ớt
1. Lựa chọn thiết bị, dụng cụ, trang phục bảo hộ
2. Bố trí, sắp xếp dụng cụ, thiết bị trong sản xuất tương ớt
3. Cách vẹ sinh thiết bị, dụng cụ
4. Chuẩn bị bao bì sản xuất tươngts

Bài 4. Chuẩn bị nguyên liệu phụ sản xuất tương ớt
1.Lựa chọn và bảo quản nguyên liệu phụ sản xuất tương ớt
2. Xử lý nguyên liệu phụ

Bài 5. Chuẩn bị nguyên liệu chính sản xuất tương ớt
1. Lựa chọn và bảo quản nguyên liệu chính sản xuất tương ớt
2. Xử lý nguyên liệu chính

Bài 6. Sản xuất tương ớt đóng hộp
1. Tỉ lệ nguyên phụ liệu sả xuất tương ớt đóng hộp
2. Chà nguyên liệu
3. Cô đặc
4. Rót sản phẩm bào bao bì
5. Dán nhãn
6. Bảo quản tương ớt đóng hộp
7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm tương ớt đóng hộp
8. Các hiện tượng hư hỏng tương ớt đóng hộp – Nguyên nhan và biện pháp khắc phục

Bài 7. Sản xuất tương ớt xào
1. Tỉ lệ nguyên phụ liệu sản xuất tương ớt xào
2. Xào nguyên liệu
3. Rót sản phẩm vào bao bì
4. Bảo quản tương ớt xào
5. Kiểm tra chất lượng sản phẩm tương ớt xào
6. Các hiện tượng hư hỏng tương ớt xào – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 8. An toàn thực phẩm trong sản xuất tương ớt
1. An toàn thực phẩm
2. Các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất tương ớt
3. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất tương ớt

Gửi phản hồi