Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sơ chế rau quả – Nghề chế biến rau quả

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề chế biến rau quả
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Trần Thức (chủ biên), Nguyễn Thị Thùy Linh, Trương Hồng Linh, Nguyễn Thị Hồng NgânTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Các quá trình diễn ra trong rau quả tươi sau khi thu hoạch
1. Các loại rau quả tươi
2. Các quá trình diễn ra trong rau quả tươi sau thu hoạch
3. Sự tổn thất sau thu hoạch đối với rau quả tươi

Bài 2. Chuẩn bị nhà sơ chế rau quả sau thu hoạch
1. Chọn địa điểm đặt nhà sơ chế rau quả
2. Kết cấu, lắp đặt nhà sơ chế
3. Bố trí vị trí các khu vực trong nhà sơ chế
4. Kiểm tra hệ thống chiếu sáng nhà sơ chế
5. Kiểm tra hệ thống cấp, thoát nước của nhà sơ chế
6. Kiểm tra hệ thống thông gió
7. Bảo dưỡng, vệ sinh và khử trùng nhà sơ chế

Bài 3. Chuẩ bị thiết bị, dụng cụ xử lỷau quả sau thu hoạch
1. Yêu cầu chung về thiết bị, dụng cụ xử lý rau quả sau thu hoạch
2. Lựa chọn, sử dụng thiết bị, dụng cụ dùng để xử lý rau quả
3. Bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ xử lý rau quả
4. Vệ sinh, khử trùng đối với các thiết bị, dụng cụ

Bài 4. Tiếp nhận rau quả sau thu hoạch
1. Vệ sinh và kê lót nơi tiếp nhận rau quả
2. Tiếp nhận nguyên liệu

Bài 5. Xử lý rau quả sau thu hoạch
1. Phân loại sơ bộ
2. Làm sạch sơ bộ
3. Làm sạch
4. Phân loại theo kích thước
5. Phòng trừ nấm bệnh

Bài 6. Đóng gói và ghi nhãn rau quả sau sơ chế
1. Các loại bao bì
2. Lựa chọn bao bì bao gói
3. Đóng gói sản phẩm
4. Ghi nhãn

Bài 7. Vận chuyển và xử lý rau quả sau sơ chế
1. Chất xếo sản phẩm lên phương tiện vận chuyển
2. Giằng chặt và che đậy hàng hóa khi vận chuyển
3. Vận chuyển rau quả hàng hóa đên nơi tiêu thụ và bốc dỡ hàng hóa
4. Chất xếp và tồn trữ sản phẩm nơi tiêu thụ
5. Xử lý tại nơi tiêu thụ

Bài 8. An toàn thực phẩm trong sơ chế rau quả
1. Mối nguy an toàn thực phẩm trong rau quả tươi
2. Ngăn chặn sự nhiễm các mối nguy cho rau quả tươi
2. Ngăn chặn sự nhiễm các mối nguycho rau quả tươi

Gửi phản hồi