Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Thu hoạch, bảo quản và sơ chế khoai lang, sắn – Nghề Trồng khoai lang, sắn

Trang 1 / 56Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng khoai lang, sắn
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Hoàng Thị Chấp (chủ biên), TS. Nguyễn Bình Nhự, ThS. Phạm Thị Hậu

 

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Thu hoạch khoai lang, sắn
1. Thu hoạch khoai lang
2. Thu hoạch sắn

Bài 2. Bảo quản khoai lang, sắn
1. Cơ sở khoa học của quá trình bảo quản củ khoai lang, sắn
2. Bảo quản củ khoai lang
3. Bảo quản sắn tươi

Bài 3. Chế biến khoai lang, sắn
1. Chế biến khoai lang
2. Chế biến sắn

Bài 4. Tiêu thụ khoai lang, sắn
1. Những căn cứ xác định phương thức tiêu thụ sản phẩm khoai lang, sắn
2. Phân tích thị trường
3. Các phương thức vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm khoai lang, sắn

Gửi phản hồi