Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ – Nghề Trồng và sơ chế gừng nghệ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng và sơ chế gừng nghệ
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Phạm Thị Bích Liễu (chủ biên), Lê Thị Nga, Nguyễn Quốc KhánhNội dung:

Bài 1. Thu hoạch gừng, nghệ

Bài 2. làm sạch củ gừng, nghệ

Bài 3. Phân loại gừng, nghệ
1. Chuẩn bị dụng cụ
2. Phân loại
– Tiêu chuẩn phân loại gừng non
3. Vào bao hoặc thùng
4. Thu dọn vệ sinh

Bài 4. Sơ chế gừng, nghệ
1. Sơ chế gừng
2. Sơ chế nghệ

Bài 5. Bảo quản gừng, nghệ

Bài 6. Tiêu thụ sản phẩm gừng, nghệ

Gửi phản hồi