Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê – Nghề Trồng cà phê

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng cà phê
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Văn Tân (chủ biên), Nguyễn Văn Chiến, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Hữu LễNội dung:

Bài 1. Thu hoạch cà phê
Bài 2. Sơ chế và bảo quản cà phê

Gửi phản hồi