Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Thu hoạch, sơ chế và bảo quản tiêu – Nghề Trồng hồ tiêu

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng hồ tiêu
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Phạm Thị Bích Liễu (chủ biên), Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Quốc KhánhNội dung:

Bài 1. Hái tiêu
Bài 2. Sơ chế tiêu
Bài 3. Bảo quản tiêu

Gửi phản hồi