Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ chuối – Nghề Trồng chuối

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng chuối
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Viết Thông (chủ biên), Đặng Thị Hồng, Trịnh Thị VânTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Thu hoạch chuối
1. Xác định thời điểm thu hoạch chuối
2. Thu hoạch chuối
3. Vận chuyển chuối sau thu hoạch

Bài 2. Sơ chế và bảo quản chuối
1. Mục đích ý nghĩa của sơ chế và bảo quản chuối
– Đặc tính của quả chuối
– Nguyên lý sơ chế và bảo quản chuối
2. Phương pháp sơ chế – bảo quản chuối
– Sơ chế – bảo quản chuối để cung cấp nguyên liệu cho chế biến
– Sơ chế – bảo quản chuối để ăn tươi

Bài 3. Ký kết hợp đồng
1. Tìm hiểu thị trường
2. Quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm
3. Nghiên cứu các điều khoản hợp đồng
4. Thỏa thuạn các điều khoản hợp đồng
5. Soạn thảo và ký kết hợp đồng

Bài 4. Tiêu thụ sản phẩm
1. Kiểm tra chuối trước khi tiêu thụ
2. Xác định giá bán chuối
3. Chọn phương thức bán chuối
4. Đánh giá hiệu quả kinh tế

Gửi phản hồi