Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Thu hoạch và bảo quản hoa – Nghề Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2014
Tham gia biên soạn: Nguyễn Hữu Lê (chủ biên), Trần Thu Hiền, Lê Phương HàTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Thu hoạch hoa
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của hoa
2. Chuẩn bị thu hoạch
3. Xác định thời điểm thu hoạch
4. Thu hoạch

Bài 2. Bảo quản hoa
1. Xử lý sơ bộ
2. Xác định thời gian bảo quản
3. Phân loại
4. Các phương pháp bảo quản

Bài 3. Tiêu thụ hoa
1. Tìm hiểu thị trường trước khi thu hoạch
2. Quảng bá giới thiệu sản phẩm
3. Chuẩn bị địa điểm bán hàng
4. Tổ chức bán hàng

Gửi phản hồi