Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Thu hoạch và bảo quản – Nghề Trồng xoài, ổi, chôm chôm

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo tình sơ cấp nghề – Nghề trồng xoài, ổi, chôm chôm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Tiến Huyền (chủ biên), Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Văn Dũng, Trần Phạm Thanh Giang, Nguyễn Hữu LuyếnTài liệu liên quan:

Nội dung:

Bài 1. Xác định thời điểm thu hoạch xoài, ổi, chôm chôm
1. Tìm hiểu vê quả chín
2. Xác định thời gian chín
3. Quan sát biểu hiện chín của quả trên cây
4. Xác định thời điểm thu hoạch xoài, ổi, chôm chôm
5. Chọn phương thức thu hoạch xoài, ổi, chôm chôm

Bài 2. Chuẩn bị thu hoạch xoài, ổi, chôm chôm
1. Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị để thu hoạch
2. Chuẩn bị nơi bảo quản xoài, ổi, chôm chôm sau thu hoạch
3. Chuẩn bị nhân công để thu hoạch

Bài 3. Thu hoạch xoài, ổi, chôm chôm
1. Thu hoạch xoài, ổi, chôm chôm
2. Xếp quả đã thu hoạch vào dụng cụ
3. Vận chuyển quả về nơi chứa

Bài 4. Bảo quản xoài, ổi, chôm chôm
1. Phân loại quả
2. Xử lý quả xoài, ổi, chôm chôm để bảo quản
3. Đóng gói quả xoài, ổi, chôm chôm
4. Bảo quản xoài, ổi, chôm chôm
5. Xử lý những bất thường trong quá trình bảo quản

Gửi phản hồi