Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Thu hoạch và bảo quản sản phẩm – Nghề Trồng rau hữu cơ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng rau hữu cơ
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Hà Nội – 2013
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Trần Thị Thanh Bình, Đồng Văn Quang, Phùng Trung HiếuTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Thu hoạch sản phẩm rau hữu cơ
1. Kiểm tra chất lượng, ước tính sản lượng thu hoạch
2. Thời điểm thu hoạch (bắp cải, dưa chuột, đậu cô ve, cà chua)
3. Chuẩn bị dụng cụ thu hoạch
4. Tiến hành thu hái

Bài 2. Phân loại và sơ chế sản phẩm
1. Loại bỏ sản phẩm không đủ tiêu chuẩn
2. Làm sạch sản phẩm
3. Phân loại sản phẩm
4. Đóng gói sản phẩm

Bài 3. Bảo quản sản phẩm
1. Xác định thời gian bảo quản
2. Lựa chọn phương pháp bảo quản
3. Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, nhà xưởng
4. Tiến hành bảo quản

Gửi phản hồi