Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Thu hoạch và bảo quản thanh long – Nghề trồng thanh long

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng thanh long
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Trần Chí Thành (chủ biên), Hà Chí Trực, Nguyễn Thanh BìnhTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Xác định độ chín thanh long
1. Xác định độ chín và thời điểm thu hái
2. Chuẩn bị dụng cụ thu hái
3. Chuẩn bị công thu hoạch và vận chuyển

Bài 2. Thu hoạch, phân loại, bảo quản thanh long
1. Thu hoạch
2. Phân loại và bảo quản thanh long
3. Quy trình thu hoạch, sơ chế và bảo quản

Bài 3. Tiêu thụ thanh long
1. Tìm hiểu thị trường tiêu thụ
2. Hợp đồng mua bán thanh long

Gửi phản hồi