Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật chế biến đậu tương – Nhà xuất bản Nông Nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tham gia biên soạn: KS. Hà Đức Hồ (chủ biên), TS. Tôn Gia Hóa, ThS. Cao Văn Hùng, ThS. Trương Quốc Uy, KS. Nguyễn Thu Hằng, KS. Hà Thị Hồng Điệp, KS. Vũ Đình Lân
Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2005
(Tái bản có bổ sung sửa chữa)Nội dung:

A. Kỹ thuật sản xuất sữa đậu tương (sữa đậu nành)
1. Quy trình công nghệ, kỹ thuật và thao tác
– Yêu cầu nguyên liệu
– Ngâm, vo, tách vỏ
– Xay nghiền
– Tách bã
– Phối trộn
– Đun sôi
– Rót chai (hộp, bài khí, đóng nắp
– Thanh trùng và ổn định sản phẩm
2. Định mức nguyên liệu
3. Thiết bị, nhà xưởng và lao động

B. Kỹ thuật sản xuất đậu phụ
1.Quy trình công nghệ và kỹ thuật thao tác
– Sản xuất dịch sữa đậu
– Kết tua, làm đông đậu phụ
– Tách nước và tạo hình
2. Định mức nguyên liệu
3. Dụng cụ, thiết bị sản xuất

C. Kỹ thuật sản xuất bột đậu tương
1. Quy trình công nghệ và kỹ thuật thao tác
– Làm sạch
– Rang đậu
– Xay, nghiền đậu
– Phối trộn
– Đóng gói và bảo quản
2. Các thiết bị máy móc

D. Kỹ thuật sản xuất tương
1. Quy trình công nghệ và kỹ thuật sản xuất
– Nguyên liệu
– Làm mốc tương
– Nuôi mốc tương
– Ủ mốc tương
– Rang đậu và ngâm nước đậu
– Ngả tương
2. Các hiện tượng có thể xảy ra và biện pháp xử lý
– Mốc
– Nước đauạ bị thối chua
– Tương thành phẩm

E. Kỹ thuật sản xuất nước chấm lên men
1. Quy trình công nghệ và kỹ thuật thao tác
– Chuẩn bị nguyên liệu
– Hấp
– Cấy mốc giống
– Nuôi mốc
– Ủ ẩm (thủy phân)
– Trích ly
– Phối chế – thanh trùng
2. Các hiện tượng có thể xảy ra và biện pháp xử lý
– Khâu sản xuất mốc
– Thủy phân – trích ly
3. Dụng cụ, thiết bị sản xuất tương và nước chấm

Gửi phản hồi