Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật chế biến một số sản phẩm cây hoa màu và cây nông nghiệp – NXB Lao động

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
Nhà Xuất Bản Lao Động, Hà Nội – 2006Nội dung:

1. Chế biến các sản phẩm màu
2. Ché biến một số sản phẩm cây nông nghiệp
3. Yêu cầu của xí nghiệp chế biến
4. Các chất hóa học cần lưu ý trong bảo quản thực phẩm

Gửi phản hồi