Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận văn – Công nghệ sản xuất phô mai

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Chương 1. Tổng quan về phô mai
– Giới thiệu về phô mai
– Tình hình sản xuất phô mai
– Phân loại phô mai

Chương 2. Công nghệ sản xuất phô mai
– Nguyên liệu
– Sự thay đổi các thành phần sữa trong quá trình sản xuất phô mai

Chương 3. Dây chuyền công nghệ
– Dây chuyền công nghệ sản xuất phô mai từ sữa bột nguyên cream
– Sản xuất phô mai từ sữa tươi

Chương 4. Một số loại phô mai nổi tiếng trên thế giới
– Phô mai con bò cười – Lavache quirit
– Camembert cheese (pho mai camembert)
– Chedar cheese (phomai chedar)
– Cottage cheese (phomai cottage)
– Gouda
– Romano

Gửi phản hồi