Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận văn – Công nghệ sản xuất pho mát

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Thực hiện: Nhóm 2 – lớp 48K – Hóa thực phẩm – ĐH VinhNội dung:

Phần 1: Tông quan về phomat
Lịch sử phát triển của pho mát
Phân loại pho mát
Lợi ích của pho mát
Nguyên liệu sản xuất pho mát
Hệ vi sinh vật trong sữa
Hệ vi sinh vật gây bệnh cho sữa
Các nguyên liệu khác
Phần II – Quy trình công nghệ sản xuất pho mát
Công nghệ sản xuất pho mát tươi ( không có quá trình chín sinh hóa )
Sản xuất pho mát theo phương pháp chua
Sản xuất pho mát theo phương pháp men chua
Sản xuất pho mát có quá trình chín sinh hóa
Phần III – Các quá trình sinh hóa cơ bản trong sản xuất pho mát
Sự biến đổi lactose
Sự biến đổi protein
Sự biến đổi của chất béo
Sự tạo thành chất khí
Một số quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia đối với các sản phẩm pho mát
Giới hạn các chất nhiễm bẩn đối với các sản phẩm pho mát
Các chỉ tiêu vi sinh vật của các sản phẩm pho mát

Gửi phản hồi