Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ sấy cá ba sa phi lê và thiết kế phân xưởng sản xuất năng suất 1 tấn sản phẩm/mẻ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Sinh viên thực hiện: Lê Cao Nhiên, năm 2011
Bộ môn Quá Trình Và Thiết Bị – Khoa Kỹ Thuật Hóa Học – Trường ĐH Bách Khoa_ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí MinhNội dung:

Chương 1. Tổng quan
1.1. Tổng quan về cá ba sa
– Đặc điểm cá ba sa
– Thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng của cá ba sa
– Tình hình sản xuất, tiêu thụ cá ba sa
1.2. Tổng quan về công nghệ sấy
– Sơ lược về quá trình sấy
– Phân loại phương pháp sấy
– Giới thiệu về thiết bị sấy ứng dụng công nghệ bơm nhiệt

Chương 2. Nghiên cứu thử nghiệm và lựa chọn công nghệ
2.1. Phương pháp nghiên cứu
– Vật liệu sấy, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm
– Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của vật liệu sấy
– Thực nghiệm
– Phương pháp xử lý số liệu
– Tính toán chi phí quá trình sấy và hiệu quả kinh tế
2.2. Kết quả và thảo luận
– Tính chất cơ lý của mẫu cá ba sa phi lê
– Thí nghiệm sấy cá ba sa phi lê

Chương 3. Tính toán thiết kế thiết bị sấy
3.1. Thông số tính toán
3.2. Tính toán quá trình sấy
3.3. Thiết kế thiết bị sấy
3.4. Tính chọn thiết bị phụ của hệ thống thiết bị sấy

Chương 4. Xây dựng phân xưởng
4.1. Sơ đồ công nghệ phân xưởng
4.2. Lựa chọn thiết bị phụ cho phân xưởng
– Thiết bị lạnh dự trữ
– Thiết bị rửa
– Thiết bị trộn gia vị
– Bàn thao tác
– Thiết bị đóng gói
4.3. Xây dựng và bố trí mặt bằng
4.4. Xây dựng cơ cấu nhân sự
4.5. Tác động của môi trường đối với phân xưởng
4.6. Tính hiệu quả kinh tế

Chương 5. Kết luận
5.1. Tầm quan trọng của đề tài
5.2. Các kết luận từ đề tài

Gửi phản hồi