Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận văn – Xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất phô mai năng suất 3 tấn sản phẩm trên ca từ nguyên liệu sữa tươi

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Thực hiện bởi: Phạm Thị SinhNội dung:

Chương 1. Tổng quan tài liệu
1. Tổng quan tài liệu
– Sữa
+ Định nghĩa về nguyên liệu sữa tươi
+ Tính chất vật lý của sữa tươi
+ Cấu trúc hóa lý và thành phân hóa học của sữa tươi
– Tổng quan về phomai
+ Giới thiệu về phô mai
+ Phân loại phô mai
+ Các giai đoạn trong quá trình sản xuất phomai
+ Một số nguyên liệu sử dụng trong chế biến phomai từ sữa bột nguyên cream
+ Tình hình sản xuất phomai

Chương 2. Dây chuyền công nghệ sản xuất phomai
1. Chọn và thuyết minh dây chuyền công nghệ
2. Thuyết minh dây chuyền công nghệ
– Thu mua và kiểm tra chất lượng nguyên liệu
– Định lượng
– Hoàn nguyên sữa bột
– Thanh trùng và làm lạnh
– Ủ hoàn nguyên
– Tiêu chuẩn hóa
– Gia nhiệt
– Đồng hóa
– Thanh trùng và làm nguội
– Lên men
– Đông tụ và tách huyết thanh
– Cắt quện sữa
– Ép định hình
– Ướp muối
– Bao gói

Chương 3. Các thiết bị sử dụng trong sản xuất phomai
1. Bảng liệt kê các thiết bị chính dùng trong dây chuyền sản xuất phomai
2. Các thiết bị chính sử dụng trong dây chuyền sản xuất phomai từ sữa bột nguyên cream

Gửi phản hồi