Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Quy trình sản xuất nước mắm

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Semina chế biến thủy và hải sản
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm- Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng
Trường Đại học Cần Thơ
Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Giang, Nguyễn Thị Bích Thu, Trần Kim Chi, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trương Mai Tuyết Diễm, Đặng Minh Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Lê Quan NghịNội dung:

1. Giới thiệu về nước mắm
2. Nguyên liệu sản xuất nước mắm
3. Quy trình sản xuất nước mắm
4. Cơ sở lý thuyết của sản xuất nước mắm
5. Thuyết minh quy trình sản xuất nước mắm
6. Những hiện tượng hư hỏng trong sản xuất nước mắm
7. Các chỉ tiêu phân loại, kiểm tra chượp nước mắm
8. Giá trị dinh dưỡng của nước mắm

Gửi phản hồi